IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / TDJ Pitango Ventures zainwestuje 210 mln w polskie spółki technologiczne

TDJ Pitango Ventures zainwestuje 210 mln w polskie spółki technologiczne

Aktualności
01/06/2017 11:10 am
09/06/2017 11:17 am