IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Sygnatariusze ocenią funkcjonowanie „Paktu dla Horyzontu 2020”

Sygnatariusze ocenią funkcjonowanie „Paktu dla Horyzontu 2020”

Aktualności
02/04/2015 6:23 pm
10/04/2015 7:17 pm