IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Sejmowa podkomisja zakończyła już pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Sejmowa podkomisja zakończyła już pracę nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Aktualności
28/05/2014 3:08 pm
05/06/2014 3:17 pm