IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Rada COMPET: Minister Kolarska-Bobińska za stworzeniem mapy europejskich infrastruktur badawczych

Rada COMPET: Minister Kolarska-Bobińska za stworzeniem mapy europejskich infrastruktur badawczych

Aktualności
22/07/2014 3:08 pm
30/07/2014 3:17 pm