IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Przeciw plagiatom, wyłudzeniom i mobbingowi – Karta dobrej uczelni i nowa kadencja Konwentu rzeczników dyscyplinarnych

Przeciw plagiatom, wyłudzeniom i mobbingowi – Karta dobrej uczelni i nowa kadencja Konwentu rzeczników dyscyplinarnych

Aktualności
12/02/2015 3:53 pm
20/02/2015 4:17 pm