IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Projekt MNiSW: uczelnie wprowadzą filozofię do szkół

Projekt MNiSW: uczelnie wprowadzą filozofię do szkół

Aktualności
17/08/2015 10:42 am
25/08/2015 10:17 am