IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Program wizyty minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w województwie kujawsko-pomorskim

Program wizyty minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w województwie kujawsko-pomorskim

Aktualności
05/10/2015 9:52 am
13/10/2015 9:17 am