IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Ratajczak objął funkcję sekretarza stanu w MNiSW

Prof. Ratajczak objął funkcję sekretarza stanu w MNiSW

Aktualności
23/01/2014 9:48 am
31/01/2014 10:17 am