IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprzysiężona na urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Prof. Lena Kolarska-Bobińska zaprzysiężona na urząd ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Aktualności
23/09/2014 9:16 am
01/10/2014 9:17 am