IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska - Bobińska spotkała się z członkami Stowarzyszenia TOP 500 Innovators

Prof. Lena Kolarska - Bobińska spotkała się z członkami Stowarzyszenia TOP 500 Innovators

Aktualności
24/03/2014 2:05 pm
01/04/2014 3:17 pm