IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska-Bobińska: naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia w walce o europejskie granty

Prof. Lena Kolarska-Bobińska: naukowcy i przedsiębiorcy potrzebują realnego wsparcia w walce o europejskie granty

Aktualności
27/03/2014 2:33 pm
04/04/2014 7:17 pm