IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska-Bobińska na posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Prof. Lena Kolarska-Bobińska na posiedzeniu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Aktualności
26/03/2014 8:48 pm
03/04/2014 10:17 pm