IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska-Bobińska na XX Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Kościelisku

Prof. Lena Kolarska-Bobińska na XX Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Kościelisku

Aktualności
28/03/2014 6:14 pm
05/04/2014 8:17 pm