IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Lena Kolarska-Bobińska ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Ewy Kopacz

Prof. Lena Kolarska-Bobińska ministrem nauki i szkolnictwa wyższego w rządzie Ewy Kopacz

Aktualności
19/09/2014 11:06 am
27/09/2014 11:17 am