IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Kolarska-Bobińska: mamy duże środki europejskie na innowacje i budowanie trwałych mechanizmów współpracy uczelni z pracodawcami

Prof. Kolarska-Bobińska: mamy duże środki europejskie na innowacje i budowanie trwałych mechanizmów współpracy uczelni z pracodawcami

Aktualności
31/03/2014 7:25 pm
08/04/2014 8:17 pm