IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prof. Barbara Kudrycka - 6 lat na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Prof. Barbara Kudrycka - 6 lat na stanowisku ministra nauki i szkolnictwa wyższego

Aktualności
20/11/2013 1:26 pm
28/11/2013 12:17 pm