IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Premier Donald Tusk i minister nauki prof. Barbara Kudrycka spotkali się z przedstawicielami środowiska nauki

Premier Donald Tusk i minister nauki prof. Barbara Kudrycka spotkali się z przedstawicielami środowiska nauki

Aktualności
05/08/2013 1:48 pm
11/09/2013 5:07 pm