IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Premia na Horyzoncie: MNiSW dofinansuje polskie projekty w Horyzoncie 2020

Premia na Horyzoncie: MNiSW dofinansuje polskie projekty w Horyzoncie 2020

Aktualności
08/12/2015 11:49 am
16/12/2015 11:17 am