IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prawie 87 mln zł na nowoczesne technologie wydobycia gazu łupkowego

Prawie 87 mln zł na nowoczesne technologie wydobycia gazu łupkowego

Aktualności
02/06/2014 4:04 pm
10/06/2014 4:17 pm