IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Prawie 100 mln zł dla śląskich szkół wyższych w ramach „Zintegrowanych Programów Uczelni”

Prawie 100 mln zł dla śląskich szkół wyższych w ramach „Zintegrowanych Programów Uczelni”

Aktualności
06/04/2018 10:23 am
14/04/2018 3:18 pm