IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) podpisane

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) podpisane

Aktualności
14/01/2015 9:45 am
22/01/2015 10:17 am