IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ponad 200 polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych weźmie udział w rozpoczynającym się 16 listopada Po...

Ponad 200 polskich uczelni i instytutów badawczych, innowacyjnych firm i instytucji publicznych weźmie udział w rozpoczynającym się 16 listopada Po...

Aktualności
12/11/2014 4:01 pm
20/11/2014 4:17 pm