IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Polskie Powroty ‒ rusza pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Aktualności
07/03/2018 1:14 pm
15/03/2018 1:18 pm