IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polska zawarła ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi porozumienie o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Polska zawarła ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi porozumienie o współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Aktualności
08/06/2015 2:48 pm
16/06/2015 2:17 pm