IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polska obejmuje przewodnictwo Platformy Edukacyjnej w ramach współpracy UE-Azja Centralna

Polska obejmuje przewodnictwo Platformy Edukacyjnej w ramach współpracy UE-Azja Centralna

Aktualności
26/06/2015 1:52 pm
04/07/2015 1:17 pm