IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polska minister nauki rozmawia o kierunkach przyszłorocznej prezydencji w Radzie UE

Polska minister nauki rozmawia o kierunkach przyszłorocznej prezydencji w Radzie UE

Aktualności
10/09/2015 1:58 pm
18/09/2015 1:17 pm