IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Polka w składzie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji

Polka w składzie Grupy Wysokiego Szczebla ds. Europejskiej Rady ds. Innowacji

Aktualności
20/01/2017 6:51 pm
28/01/2017 7:17 pm