IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Po tragedii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym - min. Lena Kolarska-Bobińska w Bydgoszczy

Po tragedii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym - min. Lena Kolarska-Bobińska w Bydgoszczy

Aktualności
16/10/2015 9:49 am
24/10/2015 9:17 am