IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Pierwszy polski satelita naukowy Lem już w kosmosie!

Pierwszy polski satelita naukowy Lem już w kosmosie!

Aktualności
21/11/2013 11:31 am
29/11/2013 10:17 am