IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Pierwsze czytanie projektu ustawy umożliwiającej realizację programu „Studia dla wybitnych”

Pierwsze czytanie projektu ustawy umożliwiającej realizację programu „Studia dla wybitnych”

Aktualności
19/03/2015 12:19 pm
27/03/2015 1:17 pm