IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Parlament przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym

Parlament przyjął nową ustawę o szkolnictwie wyższym

Aktualności
24/07/2014 2:10 pm
01/08/2014 2:17 pm