IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Oświadczenie Rzecznika Prasowego MNiSW w sprawie artykułu z „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 02.04.2015 r. „Uczelnie publiczne na sprzedaż”: Infor...

Oświadczenie Rzecznika Prasowego MNiSW w sprawie artykułu z „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 02.04.2015 r. „Uczelnie publiczne na sprzedaż”: Infor...

Aktualności
02/04/2015 2:35 pm
10/04/2015 3:17 pm