IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Obcokrajowiec łatwiej uzyska certyfikat z języka polskiego – rząd przyjął projekt ustawy

Obcokrajowiec łatwiej uzyska certyfikat z języka polskiego – rząd przyjął projekt ustawy

Aktualności
24/03/2015 2:28 pm
01/04/2015 4:17 pm