IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Obcokrajowiec łatwiej uzyska certyfikat z języka polskiego – Sejm uchwalił ustawę o języku polskim

Obcokrajowiec łatwiej uzyska certyfikat z języka polskiego – Sejm uchwalił ustawę o języku polskim

Aktualności
12/06/2015 11:44 am
20/06/2015 11:17 am