IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Nowelizacje ustaw: wsparcie dla innowacji i lepsze powiązanie studiów z rynkiem pracy

Nowelizacje ustaw: wsparcie dla innowacji i lepsze powiązanie studiów z rynkiem pracy

Aktualności
17/12/2013 5:08 pm
25/12/2013 5:17 pm