IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Nowe programy ministra: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności

Nowe programy ministra: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności

Aktualności
25/07/2014 11:43 am
02/08/2014 12:17 pm