IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nowych zasadach ewaluacji

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nowych zasadach ewaluacji

Aktualności
17/07/2018 9:01 am
25/07/2018 9:18 am