IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Młodzi popularyzatorzy nauki w ministerstwie – wręczono nagrody w konkursie „Skomplikowane i proste”.

Młodzi popularyzatorzy nauki w ministerstwie – wręczono nagrody w konkursie „Skomplikowane i proste”.

Aktualności
11/02/2016 1:17 pm
19/02/2016 12:17 pm