IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Ministerstwo Nauki zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne przeslanie pisemnego uzasadnienie wyroku w sprawie studiów na II kierunku

Ministerstwo Nauki zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne przeslanie pisemnego uzasadnienie wyroku w sprawie studiów na II kierunku

Aktualności
06/06/2014 4:06 pm
14/06/2014 4:17 pm