IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister nauki i szkolnictwa wyższego na inauguracji roku akademickiego w Poznaniu

Minister nauki i szkolnictwa wyższego na inauguracji roku akademickiego w Poznaniu

Aktualności
01/10/2013 2:57 pm
09/10/2013 3:17 pm