IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z ambasadorem Ukrainy

Minister nauki Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z ambasadorem Ukrainy

Aktualności
18/03/2014 2:14 pm
26/03/2014 2:17 pm