IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla Horyzontu 2020”

Minister Nauki zaproponowała naukowcom „Pakt dla Horyzontu 2020”

Aktualności
22/05/2014 5:19 pm
30/05/2014 6:17 pm