IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Prezydentem RP z wizytą w Macedonii

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Prezydentem RP z wizytą w Macedonii

Aktualności
10/09/2013 11:08 am
18/09/2013 11:17 am