IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Marek Ratajczak na spotkaniu ministrów w Brukseli

Minister Marek Ratajczak na spotkaniu ministrów w Brukseli

Aktualności
05/03/2015 3:37 pm
13/03/2015 4:17 pm