IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska wzięła udział w dyskusji o promocji nauki

Minister Lena Kolarska-Bobińska wzięła udział w dyskusji o promocji nauki

Aktualności
18/12/2014 3:54 pm
26/12/2014 4:17 pm