IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z członkami komisji badającej okoliczności tragicznych wydarzeń w Bydgoszczy

Minister Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z członkami komisji badającej okoliczności tragicznych wydarzeń w Bydgoszczy

Aktualności
16/10/2015 4:13 pm
24/10/2015 3:17 pm