IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska na spotkaniu z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Lena Kolarska-Bobińska na spotkaniu z Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Aktualności
12/02/2015 4:48 pm
20/02/2015 5:17 pm