IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Lena Kolarska-Bobińska na inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej

Minister Lena Kolarska-Bobińska na inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej

Aktualności
02/10/2014 3:12 pm
10/10/2014 3:17 pm