IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Minister Kolarska-Bobińska na spotkaniu ministrów nauki Grupy Wyszehradzkiej

Minister Kolarska-Bobińska na spotkaniu ministrów nauki Grupy Wyszehradzkiej

Aktualności
09/12/2013 4:20 pm
17/12/2013 5:18 pm