IHE / RSS News / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego / List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie przejrzystość procesów i procedur w sprawach, w których mogą pojawiać się zarzuty dotyczące kon...

List minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej w sprawie przejrzystość procesów i procedur w sprawach, w których mogą pojawiać się zarzuty dotyczące kon...

Aktualności
12/11/2014 4:05 pm
20/11/2014 4:17 pm